รู้หรือยัง ระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เสียงที่ โฆษณาสินค้าของ Apple คือใคร

Jony Ive’s magical voice for Apple marketing 

หลายๆคนดูโฆษณา ของสินค้า Apple เสียงอันไพเราะคนนี้คือใคร เรามาดูกันว่า 10 กว่าปี ที่ผ่าน วิธีการพูดของ  Jony lve’s นั้นมีพัฒนาการอย่างไร คนที่เข้าใจสินค้าของ Apple ดียิ่งกว่าใคร

Facebook Comments